Decathlon

Decathlon’s motto om sport voor de vele toegankelijk te maken is niet alleen een missie, van ons Franse sportbedrijf Decathlon, het is een manier van leven. Het bedrijf werd opgericht in 1976 en biedt 70 sporten onder één dak. Ongeacht welke leeftijd, macht of sport, kunnen iedereen het juiste product voor hen vinden van een mountainbike naar een surfplank. Met zijn 20 eigen merken heeft het bedrijf meer dan 35.000 verschillende producten verkocht door meer dan 1000 winkels in 30 landen. Al dat met een lage prijs en hoge kwaliteit. Dit is mogelijk omdat Decathlon’s supply chain product creatie, onderzoek en ontwikkeling, logistiek en natuurlijk retail omvat.

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden van Decathlon Netherlands BV zijn deze Giftcardvoorwaarden van toepassing op door Decathlon Netherlands BV. (""Decathlon"") uitgegeven Giftcards. Wanneer deze voorwaarden tegenstrijdig zijn op de Algemene voorwaarden van Decathlon Netherlands BV, zijn deze Giftcardvoorwaarden leidend wanneer het over het gebruik van de Decathlon Giftcard gaat. Door gebruik te maken van een Deacthlon Giftcard aanvaardt u deze Giftcardvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Decathlon uitgegeven Giftcards (zowel elektronische als gedrukte Giftcards en als papieren en plastic Giftcards) (hierna gezamenlijk: “Giftcards”) die worden verkocht door Decathlon en door Decathlon aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Giftcard is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of internet code zijn. Iedere Giftcard wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Giftcard (inclusief de internet code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Decathlon te worden verstrekt. Decathlon behoudt zich het recht voor om een Giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Giftcard (in geval van elektronische Giftcard de e-mail die door Decathlon of een door Decathlon aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Giftcard bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Decathlon te overleggen.
 3. Om een Giftcard te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het ""winkelwagentje"" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode ""Giftcard"" en vult u de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden kunt u nagaan op gitcard.decathlon.nl Iedere Giftcard is gedurende een periode van twee jaar na de aankoopdatum geldig. Na de vervaldatum kan de Giftcard niet meer worden gebruikt.
 5. Giftcards uitgegeven door Decathlon en/of door Decathlon aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via Decathlon winkels en online via www.decathlon.nl
 6. De Giftcard is niet in te wisselen buiten de op giftcard.decathlon.nl beschreven Europese landen.
 7. Giftcards kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 8. Giftcards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. De restwaarde van de Giftcard kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Giftcard plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Giftcard.
 10. Van reeds gebruikte Giftcards is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via giftcard.decathlon.nl
 11. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Giftcard(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige beschikbare betaalmethoden in de winkels en online op www.decathlon.nl
 12. Conform art 10, lid 3 van de algemene voorwaarden kent de Giftcard geen herroepingsrecht.
 13. In geval Decathlon overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Giftcard(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Giftcardsaldo in uw account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Giftcards zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Giftcardsaldo.
 14. Het is niet toegestaan Giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Giftcards wordt ontzegd.
 16. Het is niet toegestaan Giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 17. Deze Giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Giftcard te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Giftcards gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Giftcardvoorwaarden.
 18. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Giftcards of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Giftcards inwisselen.
 19. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Giftcards of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Decathlon Netherlands BV zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Expires 2 years from issue date

In de winkel: Gebruik je Giftcard om aankopen te doen in de winkel

Online: Om online af te rekenen gebruik je de 4 cijferige PIN code.

Voordelen De Giftcard is twee jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle producten en services van Decathlon.

Voucher denominations: €5, €10, €20, €25, €50, €100

SKU: DECA-NL Categories: , Tag: