MediaMarkt

De MediaMarkt Geschenkkaart.
Altijd het juiste cadeau.
Unieke voordelen
In alle MediaMarkt-winkels te gebruiken, zowel lokaal als online.
Vijf jaar geldig vanaf de dag van aankoop, indien in 1 keer besteed.
Tot vijf jaar geldig na het laatste gebruik, indien niet volledig besteed.
De gulle gever bepaalt zelf het bedrag: elk waarde tussen 5€ en 150€.
De gelukkige ontvanger kiest zelf uit een assortiment van meer dan 20.000 artikels.

1. Toepassingsgebied

De Geschenkkaart is een debetkaart die wordt aangekocht in een MediaMarkt winkel of via de webshop. In het geval van een online aankoop door het opsturen van de Geschenkkaart naar het adres naar keuze van de Klant, dient de Klant te klikken op een activatielink om de Geschenkkaart te activeren. Ingeval van het online aankopen van een afdrukbare Geschenkkaart, wordt deze per e-mail verzonden in PDF-vorm en is de Geschenkkaart geldig na een 15-tal minuten. De Geschenkkaart is alleen bij een MediaMarkt winkel of op de webshop inwisselbaar. De Geschenkkaart kan door de Klant gebruikt worden voor aankopen van goederen of diensten bij MediaMarkt in het kader van de huidige Algemene Voorwaarden van Geschenkkaarten. Deze Voorwaarden hebben als doel om nauwgezet de relaties tussen de Klanten en MediaMarkt te regelen. De Geschenkkaart is zonder waarde tot activering aan de kassa of na het activeren door de Klant via de activeringslink bij een online aankoop. Het is pas na activering van de individuele Geschenkkaart dat deze kan gebruikt worden. De afdrukbare Geschenkkaart in PDF-vorm is actief of geldig na een 15-tal minuten.

2. Voorwaarden

 1. De Geschenkkaart is geldig in alle deelnemende winkels van MediaMarkt en op de webshop.
 2. De Geschenkkaart is geldig tot vijf jaar na de activering.
 3. De Geschenkkaart is overdraagbaar aan derden. Bij een online aankoop van een Geschenkkaart kan de Klant zelf zijn naam, voornaam en een tekst plaatsen op de Geschenkkaart. MediaMarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en behoudt zich het recht voor om teksten die een inbreuk uitmaken op de wetgeving te weigeren.
 4. Het bedrag vermeld op de Geschenkkaart is in euro.
 5. Het bedrag op de Geschenkkaart kan bij een aankoop volledig of gedeeltelijk gebruikt worden.
 6. De Geschenkkaart, evenals het resterende saldo, kan in geen geval terugbetaald worden, noch in geld noch in de vorm van een waardebon. De Geschenkkaart kan enkel aangewend worden om inkopen te doen bij winkels van MediaMarkt of op de webshop.
 7. MediaMarkt wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of schade die de Klanten zouden kunnen hebben geleden ingevolge diefstal of verlies van de Geschenkkaart voor of na de activatie. In geval van verlies of diefstal wordt de Geschenkkaart niet vervangen of terugbetaald door MediaMarkt.
 8. MediaMarkt behoudt zich het recht voor elke beschadigde kaart niet te vervangen of terug te betalen.
 9. Het bedrag op de Geschenkkaart zal geen interesten voortbrengen.
 10. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden van de Geschenkkaarten te wijzigen.
 11. De huidige voorwaarden vervolledigen de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de Geschenkkaarten.
 12. Het herroepingsrecht voor een online aankoop van een Geschenkkaart is uitgesloten, zowel voor niet-geactiveerde als reeds geactiveerde Geschenkkaarten door de Klant, gezien deze volgens specificaties van de Klant persoonlijk kan gemaakt worden, waaronder het bedrag, een naam en een tekst en dit een debetkaart is.
 13. De Geschenkkaart is enkel geldig in de MediaMarkt winkels te België.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Ingevolge de uitgifte of de activering van een Geschenkkaart aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden. In geval van ongeldigheid of niet-tegenstelbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules en bepalingen. Deze blijven onverkort van kracht. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de rechten, plichten en aanbiedingen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, eveneens als op de Algemene Voorwaarden zelf. De Rechtbanken van Brussel zal bevoegd zijn voor geschillen tussen partijen hieruit voortspruitend.

Expires 5 years from issue date

op de Website, selecteert u „geschenkaart“ zoals methode van betaling. Dan, gaat u het nummer van de geschenkkaart en de PIN in de overwogen gebieden.

U stelt de giftkaart aan de kassier voor en het barcode zal daar worden afgetast.

Voucher denominations: €5, €10, €20, €25, €35, €40, €50, €75, €100, €150

SKU: MMKT-BE Category: Tag: