Ticketmaster

Upplev livekänslan! Använd ditt presentkort till något av våra tusentals evenemang inom konsert, show, festival, utställningar, teater och mycket mer som finns på www.ticketmaster.se

Presentkort köpvillkor fysiska kort

VILLKOR E-PRESENTKORT

Våra villkor för e-presentkorten hittar du här: Villkor. DESSA VILLKOR UTGÖR DITT AVTAL I FÖRHÅLLANDE TILL DITT TICKETMASTER PRESENTKORT LADDAT MED FAST SUMMA ELLER E-PRESENTKORT SOM DU HAR INKÖPT ELLER MOTTAGIT ("KORT"). SÅVIDA INGET ANNAT ANGES GÄLLER ALLA VILLKOR SOM GÄLLER FÖR FYSISKA PRESENTKORT ÄVEN FÖR E-PRESENTKORT. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DITT KORT. OM DET FINNS NÅGOT SOM DU INTE FÖRSTÅR ELLER INTE GODKÄNNER, KONTAKTA KUNDTJÄNST GENOM ATT ANVÄNDA KONTAKTUPPGIFTERNA I PUNKT 15 I DETTA AVTAL.

1 ACCEPTANS

1.1 Genom att inköpa, använda eller försöka använda ett Kort: (a) accepterar och godkänner du att du är bunden av dessa Villkor; och (b) bekräftar att du har läst och förstått hur Ticketmaster hanterar personuppgifter. 1.2 Om du låter någon annan person använda ditt Kort måste du berätta för denne att han/hon kommer att vara bunden av dessa Villkor.

2 OM DITT KORT

2.1 Ditt Kort utfärdas av Ticketmaster Sverige, ett företag registrerat i Sverige (556401-2887), vars huvudkontor finns på Box 12247, 102 26 Stockholm, med VAT-nummer SE556401288701 2.2 Kortet innehåller det penningvärde som betalades, i förväg, på inköpsstället. Det är inget kreditkort, checkgarantikort eller betalkort och saldot på ditt Kort kommer inte att intjäna någon ränta. 2.3 Ditt Kort är giltigt under tolv månader från inköpsdatum. 2.4 Det kan varken återbetalas eller återlämnas, förutom i enlighet med dina lagliga rättigheter, exempelvis om Kortet är defekt, eller i enlighet med punkt 6. Du kan inte annullera ditt Kort. Återbetalningar kan endast göras till inköparen av Kortet. 2.5 Ditt Kort har inget kontant inlösningsvärde och kan inte bytas mot kontanter, inte heller kan något kontantförskott göras på någon del av det värde som laddades på ditt Kort vid inköpstillfället. 2.6 Du kan inte byta ditt Kort mot en annan valör eller typ av presentkort, och inte heller sammanföra det outnyttjade värdet på två eller flera Kort på ett nytt Ticketmaster-presentkort. 2.7 När väl penningvärdet som laddats på ditt Kort vid inköpstillfället har använts kan Kortet inte laddas på nytt. 2.8 Ett defekt eller skadat kort utställs inte på nytt om inte Kortet har bevisats vara defekt eller skadat till följd av produktionsprocessen eller på annat sätt på grund av fel begånget av Ticketmaster eller dess agenter eller leverantörer.

3 KORTINKÖP OCH AKTIVERING

3.1 Du kan köpa ett Kort från Ticketmaster online på Ticketmaster.se/Presentkort eller i butik hos en deltagande återförsäljare. 3.2 Vid köp av e-presentkort kommer det att vara aktiverat och klart för användning dagen efter ditt köp.

4 VAD KAN DU KÖPA MED DITT KORT?

4.1 Kortet kan endast användas för att köpa biljetter till evenemang eller andra evenemangsrelaterade produkter eller tjänster via Ticketmaster i Sverige ("Ticketmaster-produkter"). 4.2 Du kan inte använda ditt Kort för att köpa biljetter till evenemang som äger rum utanför Sverige. 4.3 Du kan inte använda ditt Kort för att köpa biljetter till evenemang som endast marknadsförs på Ticketmaster.se men inte säljs av Ticketmaster. (Du länkas då vidare till annan leverantör) 4.4 Ingen växel kommer att ges för köp gjorda med ditt Kort men oanvänd andel av värdet som laddats på Kortet vid inköpstillfället kommer att finnas kvar för framtida användning, i enlighet med dessa Villkor.

5 VAR KAN DU ANVÄNDA DITT KORT?

5.1 Ditt kort kan lösas in delvis eller helt via Ticketmaster per telefon på 077-170 70 70, eller online på Ticketmaster.se samt hos Biljettombud. För utvalda evenemang är inlösen endast tillgänglig per telefon. 5.2 Du kan inte lösa in ditt Kort på någon annan webbsida än Ticketmaster.se även om de är webbsidor som är länkade till eller refererade på Ticketmaster.se (till exempel: Ticketmaster.com, Ticketmaster.fi, Ticketmaster.no eller andra biljettleverantörer). 5.3 Ditt Kort får endast användas för att göra inköp upp till det värde som laddats på Kortet vid inköpstillfället, dock kan en betalning för Ticketmaster-produkter göras genom att delvis använda Kortet och delvis använda andra accepterade betalningsmetoder (exempelvis kredit- eller betalkort). När det gäller online-inköp på Ticketmaster.se måste det fulla värdet av oanvända medel som finns kvar på Kortet vara förbrukat innan andra betalningsmedel accepteras när det gäller det återstående värdet av transaktionen. När det gäller telefonköp behöver det fulla värdet av oanvända medel inte vara förbrukat innan andra betalningsmetoder accepteras. 5.4 Vid användning av ditt Kort för online-transaktioner behöver du det tresiffriga säkerhetsnumret som står på Kortets baksida (och skrapas fram) för att slutföra transaktionen. När det gäller inköp med e-presentkort specificeras det tresiffriga säkerhetsnumret i det e-brev som innehåller ditt e-presentkort. 5.5 Du kan även lösa in ditt Kort hos utvalda återförsäljare som har tillgång till Ticketmasters biljettsystem, kan acceptera betalning med kredit- och betalkort och som Ticketmaster har ett deltagande handelsarrangemang med ("Deltagande försäljningsställe"). En lista på Deltagande försäljningsställen i Sverige kan ses online på: Ticketmaster.se. E-presentkort kan inte inlösas hos Deltagande försäljningsställen. 5.6 Ticketmaster varken framställer eller garanterar att ditt Kort accepteras av Deltagande försäljningsställen vid alla tillfällen. 5.7 Du godkänner att Ticketmaster kan reducera värdeandelen på ditt Kort med värdet av alla inköp av Ticketmaster-produkter som godkänns av dig. Transaktioner godkänns av dig: (a) när du lämnar detaljer för Presentkortet enligt vad en kundtjänstrepresentant från Ticketmaster eller Ticketmasters webbsida begär; och (b) vid ett E-presentkort, när du anger ditt tresiffriga säkerhetsnummer, eller tillåter en operatör eller annan person att göra det. 5.8 När du godkänner en transaktion: (a) bekräftar du att du godkänner betalning av inköpspriset för den/de Ticketmaster-produkt/er som erhålls; och (b) godkänner du betalning av inköpspriset genom en reduktion av värdet som laddades på ditt Kort vid dess inköpstillfälle. 5.9 Du erkänner att ditt Kort inte får användas för att inköpa varor eller tjänster som Ticketmaster inte tillåts leverera till dig (exempelvis om du är under 18 år får du inte, enligt lag, tillåtas att besöka vissa evenemang eller förvärva vissa Ticketmaster-produkter).

6 KONSUMENTRÄTTIGHETER

6.1 Om du har inköpt ditt Kort online och sluter avtal som konsument gäller följande konsumenträttigheter. 6.2 Du kan annullera inköpet av ditt Kort och få full återbetalning av priset som betalats under en tidsperiod av 14 dagar med början dagen efter att du mottog en orderbekräftelse från Ticketmaster i fråga om inköpet av ditt Kort eller leveransen av ditt Kort om ditt Kort levereras senare än orderbekräftelsen. Du står själv för leveranskostnader och kostnaden för returnering av Kortet till Ticketmaster per post, om vi begär detta. 6.3 För att annullera inköpet av ditt Kort, kontakta Kundtjänst på 077-170 70 70. Du kommer att behöva ange ordernumret du fick vid inköpstillfället, vilket kan hittas i e-brevet med din orderbekräftelse.

7 KORTETS FÖRFALLODATUM

7.1 Du är berättigad att använda ditt Kort för att inköpa Ticketmaster-produkter under en tidsperiod av tolv månader från Kortets inköpsdatum. 7.2 När väl tolv månader har passerat sedan Kortets inköpsdatum kommer du inte att kunna använda ditt Kort igen (även om hela eller delar av värdet som laddats vid inköpstillfället kvarstår på Kortet), och du kommer inte heller kunna begära någon återbetalning av oanvänt värde som kvarstår på Kortet. 7.3 Vid Kortets förfallodatum förloras oanvänt värde som kvarstår på Kortet.

8 KONTROLLERA DITT SALDO SAMT GILTIGHETSTID

Du kan kontrollera andelen oanvända medel som du har kvar på ditt Kort genom besöka Kontrollera saldo.

9 KORTSÄKERHET

9.1 Du bör behandla Kortet som om det vore kontanter. Om du förlorar ditt Kort ersätts det inte och du förlorar oanvända medel på det på precis samma sätt som om du förlorade din plånbok. 9.2 Ditt Kortnummer och det tresiffriga säkerhetsnumret skall alltid hållas hemliga och skall inte avslöjas för någon annan än Ticketmaster eller personal hos Deltagande försäljningsställen.

10 RÄTT ATT HÄVA ELLER ANNULLERA, ELLER AVVISA EN TRANSAKTION

10.1 Ticketmaster kan häva detta avtal, annullera ditt Kort eller avvisa en transaktion om vi misstänker att Kortet används bedrägligt, eller på ett obehörigt eller illegalt sätt, eller om vi har anledning att tro att du är i strid med detta avtal. 10.2 Om vi behöver undersöka en transaktion på Kortet måste du samarbeta med oss, polisen och annat behörigt organ som kräver ditt samarbete. 10.3 Ticketmaster kan annullera ett Kort och/eller häva detta avtal och återbetala oanvända medel till dig när som helst om vi meddelar dig 30 dagar i förväg. Kortet förblir vår egendom.

11 DINA PERSONDATA

Persondata som du då och då kan ange i samband med ditt Kort skall behandlas i enlighet med Ticketmasters Personuppgiftspolicy som kan ses på http://www.ticketmaster.se/help/personal.html. Det är viktigt att du noggrant läser och förstår Ticketmasters Personuppgiftspolicy.

12 ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1 Du ansvarar för användningen av och säkerheten för ditt Kort och du är ansvarig för alla transaktioner som ditt Kort används för (förutom i omfattningen av något bedrägeri eller försummelse av Ticketmaster eller av en anställd hos Ticketmaster). Om ditt Kort förloras eller stjäls, eller om du misstänker att det har använts för en transaktion som du inte har godkänt, rapporterar du detta omgående genom att ringa 077-170 70 70. 12.2 Ticketmaster accepterar inget ansvar för Kort som förloras, stjäls, förstörs eller används utan tillåtelse, såvida inte Ticketmaster har orsakat detta genom försummelse. 12.3 Ticketmaster ansvarar inte för förlust av affärer, användning, vinst, förväntad vinst, kontrakt, intäkter, goodwill eller förväntade besparingar; förlust av data eller användning av data; eller påföljande, speciell eller indirekt förlust eller skada; även om det har informerats om möjligheten av sådan förlust eller skada. 12.4 I den omfattning som tillåts av lagen ansvarar Ticketmaster inte gentemot dig för förlust eller skada (antingen direkt eller indirekt), och Ticketmaster bryter inte heller mot dessa Villkor, vid misslyckande att utföra någon av dess skyldigheter i förhållande till Kortet, som orsakas av en händelse som inte rimligen kunde kontrolleras eller förhindras. Dessa händelser inkluderar force majeure, statens eller dess verks åtgärder eller underlåtenhet att handla, strejker eller andra stridsåtgärder, brand, översvämning, storm, upplopp, elbrist eller avbrott, eller störningar på grund av krig, samt tredje parts andra åtgärder eller underlåtenhet att handla. 12.5 Enligt villkoren i detta avtal har Ticketmaster inget ansvar gentemot dig bortom andelen oanvända medel som kvarstår på Kortet vid det tidigare av datumet då: (a) Kortet annulleras av Ticketmaster; eller (b) detta avtal hävs av Ticketmaster; eller (c) Kortet förfaller. 12.6 Inget i detta avtal syftar till att utesluta eller begränsa något ansvar för: (a) dödsfall eller personskada på grund av försummelse; (b) bedräglig förvrängning; eller (c) någon annan typ av ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av lag.

13 VARIATION

Ticketmaster kan ändra villkoren i detta avtal när som helst genom att publicera en ändrad version på Ticketmaster.se/presentkort av ett eller flera av följande skäl: (a) för att spegla introduktionen eller utvecklingen av nya system, driftssätt, tjänster eller faciliteter (inklusive, utan begränsning, tillägg eller borttagning av varor eller tjänster som kan inköpas med Kortet); (b) för att spegla en förändring eller en förväntad förändring av marknadsvillkor, allmän god praxis eller kostnaden för att leverera tjänster till våra kunder; (c) för att följa ett avtal, en lag, föreskrift eller order som är bindande för Ticketmaster; (d) för att överensstämma med eller förutse ändringar i lag eller beskattning, praxiskoder eller rekommendationer från annat tillsynsorgan; (e) för att säkerställa att vår verksamhet drivs omdömesgillt och förblir konkurrensduglig; (f) för att ta hänsyn till ett beslut av en domstol, en ombudsman, ett tillsynsorgan eller liknande organ med rättslig eller kommersiell jurisdiktion över Ticketmaster; (g) för att göra villkoren i detta avtal rättvisare eller tydligare för dig; (h) för att korrigera ett misstag som kan upptäckas i sinom tid; eller (i) enligt överenskommelse med dig.

14 ALLMÄNT

14.1 Försening eller misslyckande att utöva någon rättighet eller gottgörelse i detta avtal av Ticketmaster skall inte tolkas som ett avstående från denna rättighet eller gottgörelse eller hindra dess utövande vid något senare tillfälle. 14.2 Om något villkor i detta avtal anses overkställbart eller illegalt fortsätter de återstående villkoren gälla med full kraft och verkan. 14.3 Vi kan tilldela våra rättigheter och fördelar när som helst utan föregående skriftliga meddelande till dig. Vi kan lägga ut vilka som helst av våra skyldigheter under detta avtal på en underleverantör. 14.4 Ingen tredje part som inte är part i detta avtal har någon rätt att begära verkställighet av något av villkoren i detta avtal. 14.5 Detta avtal och en tvist eller ett anspråk som uppkommer av det eller i samband med det (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Du godkänner oåterkalleligt att du underkastar dig Sveriges domstolars icke-exklusiva jurisdiktion i samband med ett anspråk eller en fråga som uppkommer ur eller i samband med detta avtal (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk).

15 KONTAKT MED KUNDTJÄNST

Om du behöver hjälp kan du kontakta Kundtjänst genom att ringa 077-170 70 70 mellan kl. 9.00–17.00, måndag-fredag, eller genom att skicka e-post via vår hjälpsida Kontakta oss här

Expires 1 year from issue date

  1. Hitta dina biljetter på ticketmaster.se och gå vidare till betalning.
  2. När du kommer till betalningssidan väljer du presentkort som betalningsalternativ.
  3. Skriv in presentkortsnumret (16 siffror) samt säkerhetskoden (3 siffror)
  4. Om presentkortet inte täcker hela köpet kan du antingen betala med fler presentkort eller välja ett av de andra betalningsalternativen.

Voucher denominations: kr100, kr150, kr200, kr250, kr500, kr1000, kr1500, kr2000, kr2500

SKU: TKM-SE Category: